Want to move with us?

Vật liệu tái chế bảo vệ môi trường

Khi chúng ta có kế hoạch di chuyển, có rất nhiều điều cần xem xét để thực hiện gắn kết với việc bảo vệ môi trường của chúng ta. Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi cung cấp dịch vụ là bảo vệ môi trường và các bạn chỉ cần tập trung vào việc ổn định cuộc sống mới. Chúng tôi luôn nỗ lực chăm sóc môi trường bằng việc hợp tác với công ty tái chế hàng đầu Việt Nam để khởi xướng một chương trình tái chế hoàn toàn mới, có cấu trúc cho tất cả các dịch vụ di dời của chúng tôi. Chúng tôi đang tiên phong trong cách chúng tôi thực hiện dịch vụ.

Chúng tôi hiểu rằng ngành bao bì toàn cầu là một trong những ngành thường tạo ra nhiều chất thải không phân hủy gây ô nhiễm. Evolve Mobility chúng tôi đã hợp tác với công ty tái chế hàng đầu Việt Nam để giới thiệu một chương trình tái chế có cấu trúc thực tế nhằm giúp tạo ra một câu chuyện mới, sử dụng nguyên vật liệu đóng gói thân thiện môi trường. Chúng tôi có nhiệm vụ cùng thế giới chăm sóc hành tinh xanh của chúng ta.

Chúng tôi muốn trở thành một phần trong hành trình tái định cư của bạn từ đầu đến cuối, và như vậy, chương trình tái chế của chúng tôi cũng theo tầm nhìn đó. Khi chuyển đến một quốc gia, chúng tôi sẽ sử dụng vật liệu đạt tiêu chuẩn cho quá trình chuyển nhà, văn phòng trong tương lai. Khi các vật liệu không còn đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt thì chúng tôi sẽ tái chế chúng để đạt chất lượng tốt hơn. Bất kỳ vật liệu nào mà chúng tôi sử dụng cho quá trình đóngg gói và di chuyển quốc tế đều được làm từ 100% vật liệu tái chế. Nhà máy tái chếluôn kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng khi sản xuất các vật liệu cho quá trình đóng gói và di chuyển các tài sản có giá trị của bạn. Đồng hành với bạn để giúp bạn di dời đến ngôi nhà mới nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí bao vệ môi trường.

Want to move with us?

Let's keep moving!
Stay in the know with our newsletter.